вторник, 24 септември 2013 г.

Въпрос без отговорВъпросът е защо продължават да отпадат възможностите за търсене на отговорност от съгрешили висши служители? Hе само в ДАНС. Където и да е! Не че няма съвсем никакви, но броят им толкова бързо и очевидно намалява, че просто е невъзможно да остане незабелязано.

От БСП и ДПС опитват да обявят случая Пеевски за приключен, но няма как да стане. Първо, това безпринципно предложение взриви държавата, т.е. неизбежно ще остане в историята. Второ, показа на хората, че управляващите изобщо не са взели бележка и въпреки дългогодишните гаври, изправили народа на нокти, отново продължават по същия начин.

Много хора задават подобни въпроси, затова си позволих да го копирам написано от адвокат.
Няма как човек да остане равнодушен.


                                                                          


Capital.bg

Напоследък пропагандата на новата тройна коалиция системно твърди, че случаят "Пеевски" е решен незабавно след назачаването му на 14 юни, след като са се съобразили с волята на протестиращите. Следователно, грешката е коригирана и последиците са неутрализирани.

В допълнение към всички други аргументи срещу подобна нелепа теза искам да обърна внимание на следните факти, които не съм чул някой да постави като проблем и да ги подложи на публичен дебат.

След изменението на Закона за ДАНС на 14.06.2013, ал.4 на чл.8 от Закона за ДАНС изглежда така:
(4) Пълномощията на председателя и на заместник-председател се прекратяват предсрочно:
1. по негово искане;
2. при навършване на 65-годишна възраст;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
4. при несъвместимост с изискванията по ал. 3;
5. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.);
6. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Кое е възмутителното? Че на 14.06. при промяната "Пеевски" е отменена т.5, според която правомощията на председателя се прекратяват "при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на агенцията;"

Т.е. волята на депутатите е, че ако се установи че Пеевски (или неговите заместници) извършат тежки нарушения или системно не изпълняват служебните си задължения, както и ако осъществят действия, с които накърняват престижа на ДАНС, то в сила от 14 юни такива действия формално не са изрични основания за предсрочно прекратяване на мандата на председателя на ДАНС и неговите заместници.
Така отмяната на този текст директно и реално ползва и сегашното висше ръководство на ДАНС.

Нито в мотивите към законопроекта за изменение на Закона за ДАНС, нито в стенограмата от обсъждането в пленарна зала при гласуването на законопроекта не намирам и дума обясняваща или обуславяща необходимостта от отмяна на тази точка 5.

Извън случаите, че и до ден днешен по същество не отговарят на въпроса "Кой предложи Пеевски?", горното е основание за поставането на въпроси като:

1/ Какво се очакваше да извършва Пеевски в изпълнение на служебните си задължения?
2/ Защо предвидените в т.5 основания за предсрочно прекратяване на мандата е необходимо да се премахнат?
3/ След като Станишев на 14.06. казва, че "Има ясно поети ангажименти от кандидата, че ще работи на основата на закона в интерес на хората" с какво отмяната на т.5 облекчава г-н Пеевски да "работи на основата на закона в интерес на хората?".
4/ Cui bono?

Моето правосъзнание не може да си представя разумно обяснение за такова законодателно решение.

Лично за мен това е самостоятелно обективно и неоспоримо основание да се твърди, че казусът "Пеевски" не е приключил и с отмяната на т.5 от ал.4 на чл.8 на практика умишлено са създадени и понастоящем съществуват предпоставки за своеволия на служителите в ДАНС и е застрашен демократичния правен ред в България.

Подобна безцеремонна законодателна интервенция е предпоставка за своеволия,диктатура и терор, а не за "работа в интерес на хората".

Авторът е адвокат в София.


Няма коментари:

Публикуване на коментар